ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศขยายเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลกาตอง ดาวน์โหลดเอกสาร
26
31 ส.ค. 2563
2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
36
10 ส.ค. 2563
3 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
65
06 ส.ค. 2563
4 รายงานการสำรวจสภาพน้ำเสียในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกาตอง 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
09 ก.ค. 2563
5 อบต. กาตอง ขอประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับสัตว์เลี้ยงของท่านเช่น แมว ลิง เป็นต้น โดยปศุสัตว์จะมาฉีดวัคซีนในวันพุธที่ 8 กค. 63 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.6 และวันพฤหัส ดาวน์โหลดเอกสาร
33
03 ก.ค. 2563
6 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
17 มิ.ย. 2563
7 ประกาศรายชื่อผู้ว่างงานที่รับความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด19 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
15 พ.ค. 2563
8 ประกาศรายชื่อกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
30 เม.ย. 2563
9 ประกาศหลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด19 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
01 เม.ย. 2563
10 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
25 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26