ข่าว : โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

รายละเอียด  : อบต. กาตอง ขอประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับสัตว์เลี้ยงของท่านเช่น แมว ลิง เป็นต้น โดยปศุสัตว์จะมาฉีดวัคซีนในวันพุธที่ 8 กค. 63 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.6 และวันพฤหัสบดีที่ 9 ณ มัสยิดตัฒวา ม.5 ปาแดรู เวลา 9:00 ถึง 15:00ผู้แจ้งข่าว : สำนักปลัด ประกาศเมื่อ :